Dilekçe ve Formlar

A. Ortak Formlar
A1. Harç İade Dilekçesi (iş akış süreci) (Word)
A2. Askerlik Sevk Tehir Dilekçesi (iş akış süreci) (Word)
A3. Askerlik Sevk İptali Dilekçesi (iş akış süreci) (Word)
A4. Mazeret Sınavı Dilekçesi (iş akış süreci) (Word)
A5. Mazeretli Derse Yazılım Formu (iş akış süreci) (Word)
A6. Bilimsel Hazırlık Öğrencileri İçin Ders Yazılım Formu (iş akış süreci) (Word)
A7. Danışman Tercih Formu (iş akış süreci) (Word)
A8. Ortak Danışman Atanması Talep Formu (iş akış süreci) (Word)
A9. Danışman Değiştirme Formu (iş akış süreci) (Word)
A10. Başka Üniversiteden - Ders Alma Talep Formu (iş akış süreci) (Word)
A11. Kayıt Sildirme Dilekçesi (iş akış süreci) (Word)
A12. Ders Saydırma Formu (iş akış süreci) (Word)
A13. Yatay Geçiş Başvuru Formu (iş akış süreci) (Word)
A14. Kayıt Dondurma - İzinli Sayılma Dilekçesi (iş akış süreci) (Word)
A16. Araştırma İzin Formu (iş akış süreci) (Word)
A15. Not İtiraz Dilekçesi (iş akış süreci) (Word)
A16. Not Düzeltme Formu (iş akış süreci) (Word)
A17. Yatay Geçiş Kesin Kayıt Formu (iş akış süreci) (Word)
A18. Lisansüstü Tezin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Dilekçesi (iş akış süreci) (Word)
A19. Bilimsel Hazırlık Öğrencileri İçin Lisansüstü Programdan Derse Yazılma Formu (iş akış süreci) (Word)
A20.
Özel Öğrenci (Giden) Başvuru Formu (iş akış süreci) (Word)
A21.
Özel Öğrenci (Gelen) Başvuru Formu (iş akış süreci) (Word)
A22. Proje Bilgi Formu (iş akış süreci) (Word)

A23. Ders Ekleme - Çıkarma  Formu
A24. Ek Süre Talep Dilekçesi (Tez Teslim - Savunma Sınavı Sonrası) (iş akış süreci)  (Word)
A25. Nüfus Bilgileri Değişiklik Formu (iş akış süreci) (Word)
 
B. Seminer Formları (iş akış süreci)
 
C. Yüksek Lisans Form ve Dilekçeleri
 
C3. Tez Savunma Süreci (iş akış süreci)
C4. Tez Teslimi (iş akış süreci)

D. Doktora Form ve Dilekçeleri
D1. Yeterlik (iş akış süreci)
D2.Tez İzleme Komitesi (iş akış süreci)
D3. Tez Savunma Süreci (iş akış süreci)
D4. Tez Teslimi (iş akış süreci)
 
E. Tezsiz Yüksek Lisans Form ve Dilekçeleri
 
F. Ana Bilim Dalları İçin Form ve Dilekçeler

G. Yeni Program Açılması ile İlgili Form ve Dilekçeler