Tezli Yüksek Lisans Ders Müfredatı

Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Biyokimedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Planı ve Listesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı Ders Planı ve Listesi
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Fizik Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Planı ve Listesi
İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
İşletme Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Kimya Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Maliye Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Matematik Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Tarih Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Ders Planı ve Listesi
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Planı ve Listesi
Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Ders Planı ve Listesi