Tez Yazım Kılavuzu

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

12.03.2023 TARİH VE 02 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
 
Üniversitemizde lisansüstü eğitimi veren Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5 Şubat 2021 tarih ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılarak yine aynı karar ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Üniversitemiz senatosunun 05.03.2021 tarih 157 sayılı toplantısında tez yazım kılavuz isimleri;
1. Sosyal Bilimler Alanı Tez Yazım Usul ve Esasları
2. Fen Bilimleri Alanı Tez Yazım Usul ve Esasları
3. Sağlık Bilimleri Alanı Tez Yazım Usul ve Esasları
olarak değiştirilmiştir. Bu bağlamda Enstitümüz bünyesinde yer alan Lisansüstü programların bilim alanları aşağıdaki gibidir.
 
SOSYAL BİLİMLER ALANI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
  1. Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Öğretim Teknolojileri Doktora Programı
 2. Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
  1. Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
  3. Eğitim Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 3. Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı
  1. Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı
 4. İktisat Ana Bilim Dalı
  1. İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. İktisat Doktora Programı
  3. İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 5. İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
  1. İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. İslam Tarihi ve Sanatları Doktora Programı
 6. İşletme Ana Bilim Dalı
  1. İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. İşletme  Doktora Programı
  3. İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 7. Maliye Anabilim Dalı
                  a. Maliye Tezli yüksek Lisans Programı
 1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
  1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı
  3. Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 2. Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
                  a. Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Tarih Ana Bilim Dalı
  1. Tarih Tezli Yüksek Lisans programı
 2. Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
  1. Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 3. Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
  1. Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
  3. Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 4. Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
  1. Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Turizm Rehberliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 5. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
  1. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  3. Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programıı
 6. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
  1. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
  3. Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 7. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
  1. Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programı
 
FEN BİLİMLERİ ALANI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
 1. Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
  1. Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Bahçe Bitkileri Doktora Programı
 2. Biyoloji Ana Bilim Dalı                 
  1. Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Biyoloji Doktora Programı
 3. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
  1. Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 4. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
                  a. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
  1. Elektrik elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 2. Enerji Sitemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Enerji Sitemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 3. Fizik Ana Bilim Dalı
  1. Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Fizik Doktora Programı
 4. İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı
  1. İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Programı
 5. İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 7. Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 8. Kimya Ana Bilim Dalı
  1. Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Kimya Doktora Programı
 9. Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Makine Mühendisliği Doktora Programı
 10. Matematik Ana Bilim Dalı
  1. Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Matematik Doktora Programı
 11. Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
  1. İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  3. Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
  4. Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı
 12. Peyzaj Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Peyzaj Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 13.  Su Ürünleri Ana Bilim Dalı
  1. Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Su Ürünleri Doktora Programı
 14.  Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
  1. Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
 1. Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
  1. Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
  3. Beden Eğitimi ve Spor II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 2. Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı
 3. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
  1. Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Tıbbi Biyokimya Doktora Programı
 4. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 5.  Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı