Tez Savunma Duyuruları

Öğrenci No- Adı-Soyadı Savunma Tarihi ve Saati Tez Konusu Danışman Program
182722004-Cansu KESKİN 21 Şubat 2022 14.00 Anaokullarında Yürütülen Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi Doç. Dr. Fatih CAMADAN Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezli YL
182623001- İslam ÇELİK 14 Şubat 2022- 11.00 Klorür Miktarının ve PH Değerinin Donatı Çeliğinin Korozyonuna Etkisi Doç. Dr. İlker USTABAŞ İnşaat Mühendisliği Tezli YL
172604004- Didem KART 16 Şubat 2022- 10.30 Sinop İlinde Nükleer Güç Santrali Öncesi Karasu ve Kabalı Nehirlerinin Su ve Sediment Örneklerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Serdar DİZMAN Fizik Tezli YL
132702035- Seyit BADIR 17 Şubat 2022- 13.30 Ahîzade Yusuf B. Cüneyd Et-Tokâdî’nin Zahîratü’l-Ukbâ Fî Şerhi Sadrişşerîati’l-Uzmâ Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili Prof. Dr. Şevket TOPAL Temel İslam Bilimleri Doktora
182616004- Şeyda Nur YAZICI 8 Mart 2022- 16.00 Yerel Sorunların Çözümüne Yönelik Mühendislik Tasarım Becerileri Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK Fen Bilgisi Eğitimi Tezli YL
182613013- Meryem KURU 22 Şubat 2022- 13.00 Sezgisel Bulanık Cebirsel Yapılar ve Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi Ümit DENİZ Matematik Tezli YL
182801001- Elif GAYGUSUZ 24 Şubat 2022- 14.00 Ülserik Sıçan Modelinde Fındık Zuruf Özütlerin Biyolojik Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Hüseyin Avni UYDU Tıbbi Biyokimya Tezli YL
182801004-Öznur DEMİRTAŞ 24 Şubat 2022 -10.30 Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Obez Sıçanlarda Beyaz Çayın Apelin Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SÜMER Tıbbi Biyokimya Tezli YL
182610005- Sinem VATANDAŞLAR 4 Mart 2022- 13.00 Bazı Bacillus sp. Suşlarının ve Biyoaktif Metabolitlerinin Karakterizasyonu, Antifungal, Antibakteriyel ve Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU Biyoloji Tezli YL
152804001-Erva RAKICI 25 Şubat 2022- 10.30 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yaşayan Pelophylax sp.  Türlerinden İzole Edilen Enterik Bakterilerdeki Antibiyotik Direncinin Belirlenmesi ve Moleküler Analizi Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora