Ders Programları, 2021-2022 Bahar

FEN BİLİMLERİ
 1. Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
  1. Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 2. Biyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Biyoloji Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı
 3. Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 4. Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 5. Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 6. Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
  1. İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
  2. Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  3. Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
 7. Fizik Ana Bilim Dalı
  1. Fizik Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı
 8. İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı
  1. İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
  2. İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  3. İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans (KTÜ Ortak)
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 1. Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Kimya Ana Bilim Dalı
  1. Kimya Doktora/Tezli Yüksek Lisans Programı
 2. Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Makine Mühendisliği Doktora Programı
 3. Matematik Ana Bilim Dalı
  1. Matematik Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı
 4. Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
  1. Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
 5. Su Ürünleri Ana Bilim Dalı
  1. Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Su Ürünleri Doktora Programı
 1. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
  1. Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
SAĞLIK BİLİMLERİ
 1. Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
  1. Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
 2. Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Histoloji Embriyoloji Doktora Programı
 3. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
  1. Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
 4. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programı
SOSYAL BİLİMLER
 1. Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
  1. Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 2. Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı
  1. Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı
  2. Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
 3. İktisat Ana Bilim Dalı
  1. İktisat Doktora Programı
  2. İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
  3. İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 4. İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
  1. İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. İslam Tarihi ve Sanatları Doktora Programı
 5. İşletme Ana Bilim Dalı
  1. İşletme Doktora Programı
  2. İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
  3. İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
  1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 7. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
  1. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 8. Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
  1. Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 9. Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
  1. Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
  2. Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  3. Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 10. Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
  1. Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Turizm Rehberliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 11. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
  1. Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
  2. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  Yüksek Lisans Programı
 12. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
  1. Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 13. Tarih Ana Bilim Dalı
  1. Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı