Dergi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015 yılı Ocak ayında ilk sayısını çıkararak yayım hayatına başlamıştır. Dergimiz TÜBİTAK hizmeti olan DERGİPARK sunucularında barındırılmakta olup, yılda iki sayı olarak yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Basılmayıp sadece elektronik ortamda tam metin olarak sunulan bütün sayılarımıza dergimiz sayfasında erişebilirsiniz.
Dergimize erişmek için
tıklayınız.


Editör : Arş. Gör. Dr. Mücahit BEKTAŞ
Telefon:  +90-464-217-2919 
                
444 01 99

e-posta: sbedergi@erdogan.edu.tr
               mucahit.bektas@erdogan.edu.tr