Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programlar

1. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (lubby@erdogan.edu.tr - 0464 612 73 17 – 2902)
  Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
                      Bahçe Bitkileri Doktora Programı
2. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (lubes@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1595)
  Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
  Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
  Beden Eğitimi ve Spor  Tezsiz Yüksek Lisans  (II. Öğretim) Programı
3.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı (sbebote@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
  Öğretim Teknolojileri Doktora Programı
4.Biyoloji Anabilim Dalı (lubyl@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3862)
  Biyoloji Doktora Programı
  Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
5.Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı ( biyomedikal.lisansustu@erdogan.edu.tr -  0 464 223 61 26 – 3010)
  Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
6.Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (sbeeytp@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  Eğitim Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
7. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
                      Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

8.Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - ( eem.lisansustu@erdogan.edu.tr 0464 223 75 18 – 1170)
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
9.Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı (luesm@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1171)
  Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
10.Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (sbefdb@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4510)
  Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı
  Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
   
11. Fizik Anabilim Dalı (lufzk@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3862)
  Fizik Doktora Programı
  Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı
   
   
12. İktisat Anabilim Dalı (sbeikt@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 5124)
  İktisat Doktora Programı
  İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
  İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
   
13. İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (luitek@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4338)
  İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
   
14. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (luins@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1171)
  İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
  İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
15. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı (sbeits@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 - 4510)
  İslam Tarihi ve Sanatları Doktora Programı
  İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
   
16. İşletme Anabilim Dalı (sbeisl@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 5124)
  İşletme Doktora Programı
  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
  İşletme TezsizYüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
17. İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (isg@erdogan.edu.tr - 0464 217 29 19 – 4535)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
   
18. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı (lujeo@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1170)
  Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
19. Kimya Anabilim Dalı (lukmy@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3867)
  Kimya Doktora Programı
  Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
   
20. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (lumak@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1170)
  Makine Mühendisliği Doktora Programı
  Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
21. Maliye Anabilim Dalı
                      Maliye Tezli yüksek Lisans Programı
22. Matematik Anabilim Dalı (lumat@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1906)
  Matematik Doktora Programı
  Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı
   
23. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı (lumfb@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
  Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı
24. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (lupem@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4388)
  Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
   
   
25. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (sbesbky@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 5067)
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  Mahalli İdareler ve Yerinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
26. Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
                      Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı
27. Su Ürünleri Anabilim Dalı (lusur@erdogan.edu.tr - 0464 223 33 85 - 1416-1412)
  Su Ürünleri Doktora Programı
  Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı
   
28. Tarih Anabilim Dalı (sbetrh@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1538)
  Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
   
29. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (lutab@erdogan.edu.tr - 0464 612 73 17 – 2902)
  Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
   
30. Temel Eğitim Anabilim Dalı (sbete@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
31. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (sbetib@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4510)
  Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
  Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
   
32. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı (lutbk@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Tıbbi Biyokimya Doktora Programı
  Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
   
33. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı (lutbg@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
   
34. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (lumik@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı
  Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
   
35. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (sbetrz@erdogan.edu.tr - 0464 715 16 17 – 2509)
  Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
   
36. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (sbetsb@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
37. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (sbetde@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1538)
  Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
  Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
  Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
38. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı ( luuls@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 -5148)
  Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı