Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programlar

1. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (lubby@erdogan.edu.tr - 0464 612 73 17 – 2902)
  Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 07.02.2020)
                    Bahçe Bitkileri Doktora Programı (K.T.02.08.2023)
2. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (lubes@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1595)
  Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı (K.T.07.02.2020)
  Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T.23.09.2016)
  Beden Eğitimi ve Spor  Tezsiz Yüksek Lisans  (II. Öğretim) Programı(K.T.09.06.2022)
3.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı (sbebote@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T.04.07.2019)
  Öğretim Teknolojileri Doktora Programı (K.T. 11.08.2022)
4.Biyoloji Anabilim Dalı (lubyl@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3862)
  Biyoloji Doktora Programı (K.T. 27.04.2009)
  Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 27.04.2009)
5.Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı ( biyomedikal.lisansustu@erdogan.edu.tr -  0 464 223 61 26 – 3010)
  Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 18.09.2021)
6.Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (sbeeytp@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T 07.02.2020)
  Eğitim Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı (K.T. 18.09.2021)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 18.09.2021)
7. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı (duim.lisansustu@erdogan.edu.tr)   0464 311 10 71 - 2651)
                      Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 02.08.2023)

8.Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - ( eem.lisansustu@erdogan.edu.tr 0464 223 75 18 – 1170)
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 19.10.2021)
   
9.Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı (luesm@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1171)
  Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 07.11.2014)
   
10.Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (sbefdb@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4510)
  Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı (K.T. 12.07.2011)
  Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 27.06.2002)
   
11. Fizik Anabilim Dalı (lufzk@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3862)
  Fizik Doktora Programı (K.T.27.04.2009 )
  Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 27.04.2009)
   
12. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (luthe@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı (K.T. 23.06.2015)( Ortak Program - Öğrenci Alımı Yapılmamaktadır.)
   
13. İktisat Anabilim Dalı (sbeikt@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 5124)
  İktisat Doktora Programı (K.T. 10.07.2017)
  İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 10.07.2014)
  İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim) (K.T.10.07.2014) 
   
14. İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (luitek@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4338)
  İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası) (K.T. 07.02.2020)
   
15. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (luins@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1171)
  İnşaat Mühendisliği Doktora Programı (K.T. 10.07.2019)
  İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 09.01.2019)
   
16. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı (sbeits@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 - 4510)
  İslam Tarihi ve Sanatları Doktora Programı (K.T. 10.07.2019)
  İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 06.06.2016)
   
17. İşletme Anabilim Dalı (sbeisl@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 5124)
  İşletme Doktora Programı (K.T. 07.11.2014)
  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 22.12.2011)
  İşletme TezsizYüksek Lisans Programı (II. Öğretim) (K.T. 10.09.2012)
18. İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (isg@erdogan.edu.tr - 0464 217 29 19 – 4535)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim) (K.T. 11.08.2017)
   
19. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı (lujeo@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1170)
  Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 10.07.2014)
   
20. Kimya Anabilim Dalı (lukmy@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3867)
  Kimya Doktora Programı (K.T. 27.04.2009)
  Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 27.04.2009)
   
21. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (lumak@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1170)
  Makine Mühendisliği Doktora Programı (K.T. 10.07.2019)
  Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 03.07.2013)
22. Maliye Anabilim Dalı (lu.maliye@erdogan.edu.tr)
                      Maliye Tezli yüksek Lisans Programı (K.T. 02.08.2023)
23. Matematik Anabilim Dalı (lumat@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1906)
  Matematik Doktora Programı (K.T. 09.01.2019)
  Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 10.09.2012)
   
24. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı (lumfb@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı (K.T. 26.06.2015)
  Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 27.04.2009)
  İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 11.04.2018)
  Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı (K.T. 02.08.2023)
25. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (lupem@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4388)
  Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 07.02.2020)
   
   
26. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (sbesbky@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 5067)
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı (K.T. 28.01.2021)
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 09.01.2019)
  Mahalli İdareler ve Yerinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (K.T. 27.08.2015)
27. Sosyal Hizmet Anabilim Dalı (lusoshiz@erdogan.edu.tr- 0 464 223 61 26  - 5165)
                      Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 02.08.2023)
28. Su Ürünleri Anabilim Dalı (lusur@erdogan.edu.tr - 0464 223 33 85 - 1416-1412)
  Su Ürünleri Doktora Programı (K.T. 24.05.2013)
  Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T.)
   
29. Tarih Anabilim Dalı (sbetrh@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1538)
  Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 04.07.2019)
   
30. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (lutab@erdogan.edu.tr - 0464 612 73 17 – 2902)
  Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 07.02.2020)
   
31. Temel Eğitim Anabilim Dalı (sbete@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 06.08.2008)
   
32. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (sbetib@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4510)
  Temel İslam Bilimleri Doktora Programı (K.T. 12.07.2011)
  Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 14.07.1995)
  Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim) (K.T. 21.02.2018)
   
33. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı (lutbk@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Tıbbi Biyokimya Doktora Programı (K.T. 23.09.2016)
  Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 10.09.2012)
   
34. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı (lutbg@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 26.12.2018)
   
35. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (lumik@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı (K.T. 18.06.2015)
  Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 10.05.2013)
   
36. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (sbetrz@erdogan.edu.tr - 0464 715 16 17 – 2509)
  Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 09.01.2019)
  Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (K.T. 09.01.2019)
   
37. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (sbetsb@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 18.08.2015)
  Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 11.08.2022)
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (K.T. 07.02.2020)
38. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (sbetde@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1538)
  Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı (K.T. 31.12.2013)
  Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 06.08.2008)
  Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (K.T. 10.07.2017)
39. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı ( luuls@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 -5148)
  Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı (K.T. 21.02.2022)