2022-2023 Güz Yarıyılı Sınav Programları

 1. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
                        Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
                        Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
                        Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
                        Beden Eğitimi ve Spor II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
                        Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Biyoloji Anabilim Dalı
                        Biyoloji Doktora Programı
                        Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
                        Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
                        Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
                        Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
                        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
                        Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı
                        Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı       
 1. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
                       Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı
                       Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Fizik Anabilim Dalı
                        Fizik Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı
                        
 1. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
                        Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı 
 1. İktisat Anabilim Dalı
                        İktisat Doktora Programı
                        İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
                        İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
           
 1. İleri Teknolojiler Anabilim Dalı
                        İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
                        İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
                        İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
                        İslam Tarihi ve Sanatları Doktora Programı
                        İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. İşletme Anabilim Dalı
                        İşletme Doktora Programı
                        İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
                        İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)        
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
                        İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 1. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
                        Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Kimya Anabilim Dalı
                        Kimya Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı
                       
 1. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
                        Makine Mühendisliği Doktora Programı
                        Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Matematik Anabilim Dalı
                        Matematik Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı
                       
 1. Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
                        Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
                        Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
                        İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
                        Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
                        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
                        Mahalli İdareler ve Yerinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 1. Su Ürünleri Anabilim Dalı
                        Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı
                        
 1. Tarih Anabilim Dalı
                        Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
                        Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Temel Eğitim Anabilim Dalı
                        Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
                        Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
                        Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
                        Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 1. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
                        Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı
                      
 1. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
                        Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
                        Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı
                       
 1. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
                        Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
                        Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 1. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
                        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
                        Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 1. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
                        Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
                        Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
                        Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 1. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
                        Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı