Bahar Dönemi Ara Sınavların Uygulanma Şekli

31 Mart 2023 Cuma

Üniversitemiz Senatosu’nun almış olduğu karara göre 2022-2023 eğitim – öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları eş zamanlı sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje, sözlü vb. yöntemleriyle enstitümüz web sayfasında yayınlanan sınav takviminde belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
 
Derslerin ara sınavlarının yapılış yöntemleri enstitümüz web sayfasında ilan edilmiştir. 
 
Sınav programları ve ara sınavların yapılış türlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.