2023-2024 Güz Yarıyılı Ders Ekleme Çıkarma İşlemleri

22 Eylül 2023 Cuma

DERS EKLEME – ÇIKARMA

2023-2024 Güz Döneminde ders ekleme çıkarma işlemleri 25 – 27 Eylül 2023 tarihleri arasında öğrenci bilgi sisteminden (ÖBS) yapılacaktır. Ders ekleme çıkarma işlemini, sadece ders kaydı yapan öğrenciler yapabilecektir.
 
DERS EKLEME ÇIKARMA İŞLEMİ

Ders seçimi “danışman incelemesi”, “danışman onay”, “ders kaydı tamamlandı” aşamasında bulunan öğrenciler için ders ekleme çıkarma işlemi aşağıda belirtildiği şekilde yapılır;
1- Ders ekleme çıkarma yapmak için öğrencinin danışmanıyla iletişim kurması gerekmektedir.
2- Danışman tarafından öğrencinin ders seçimi reddedilir.
3- Öğrenciler derse kayıt işlemlerinde olduğu gibi ders seçimini (ekleme-çıkarma) yaparlar.
4- Seçilen dersler taslak olarak kayıt edilip danışman onayına gönderilir.
5- Seçilen derslerin danışmanlar tarafından onaylanması 29 Eylül 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra öğrenci ders kaydını gerçekleştirmiş olur.

 

 
Ders ekleme çıkarma işlemlerinde öğrenci bilgi sisteminde sorun olması durumunda Ders Ekleme Çıkarma Formu ile derse kayıt yapılabilecektir. Ders ekleme çıkarma formları doldurularak ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına süresi içerisinde şahsen veya e-posta(
https://lisansustu.erdogan.edu.tr/tr/page/anabilim-dallari-ve-lisansustu-programlari/1733) ile teslim edilebilir.
Ders ekleme çıkarma formu için tıklayınız. 

 
Not: Ders kaydı onaylanan öğrencilerin transkriptlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.