2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme Sınavları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

10 Mayıs 2023 Çarşamba

2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme sınavlarının ölçme ve değerlendirme yöntemleri

 
  BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 BBY 5012 Bahçe Bitkilerinde Araştırma Projelerinin Temel Esasları Eş Zamanlı Sınav
2 BBY 5026 Çaya Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler Eş Zamanlı Sınav
3 BBY5014 Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü Uygulamaları Eş Zamanlı Sınav
4 BBY5045 Türkiye Meyveciliğinin Sorunları Ödev
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 BES5150  Bilgisayar Destekli Veri Analizi  Eş Zamanlı Sınav
2 BES5260  Sporda Halkla İlişkiler  Eş Zamanlı Sınav
3 BES5210  Spor Sosyolojisi  Eş Zamanlı Sınav
4 BES5280  Engellilerde Spor  Eş Zamanlı Sınav
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 BES6049  Spor Bilimlerinde İleri Düzey Uygulamalı İstatistik  Eş Zamanlı Sınav
2 BES6050  Spor Bilimlerinde Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama   Ödev
3 BES6043  Engellilerde Fiziksel Aktivite  Eş Zamanlı Sınav
4 BES6057   Sporda Etkili İletişim Eş Zamanlı Sınav
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 BES5132  Bilgisayar Destekli Veri Analizi  Eş Zamanlı Sınav
2 BES5144  Sporda Halkla İlişkiler  Eş Zamanlı Sınav
3 BES5146 Engellilerde Spor  Eş Zamanlı Sınav
4 BES5138  Spor Sosyolojisi  Eş Zamanlı Sınav
5 BES5162  Egzersiz ve Psikolojik Zindelik Eş Zamanlı Sınav
  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI
Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 ÖTE5345 Öğretim Teknolojilerinde Temel İstatistik Ödev
2 ÖTE5325 Öğretim Tasarımı Teori ve Uygulamaları Ödev
3 ÖTE5355 Öğretim Teknolojilerinde Nitel Analiz Ödev
4 ÖTE5315 Akademik Yazım Ödev
5 ÖTE5350 Öğretim Teknolojilerinde İleri İstatistik Ödev
6 ÖTE5340 Öğretim Teknolojilerinde Güncel Eğilimler Ödev
  BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 BYL5061  Tıbbi Bakteriyoloji Eş Zamanlı Sınav
2  BYL5088  Antimikrobiyal İlaçlar Ve Etki Mekanizmaları Eş Zamanlı Sınav
3 BYL5045  Bitki Sistematiği Terminolojisi Ve Taksonomide Kullanımı Ödev
4 BYL 5018  Biyoloji ve Ekolojide Örneklem ve Analiz Teknikleri Ödev
5 BYL5049  Hayvan Populasyonlarında Dalgalanma Ödev
6 BYL5038  Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Eş Zamanlı Sınav
7 BYL5069  SPSS ile Uygulamalı İstatistik Ödev
8 BYL5031  Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları Eş Zamanlı Sınav
9 BYL5084  Morfometrik Analiz Yöntemleri Ödev
10 BYL5012  Biyoçeşitlilik Ödev
11 BYL5087  Moleküler Evrim Eş Zamanlı Sınav
12 BYL5033  Ekosistem Ekoloji Eş Zamanlı Sınav
13 BBYL5035  Çevre Toksikolojisi ve Ekotoksikoloji Eş Zamanlı Sınav
14 BYL5065  Nükleik Asitler ve Biyomühendislik Ödev
15 BYL5066  Moleküler Biyoteknoloji Ödev
16 BYL5039  Prokaryotik Organizmalarda Metabolizma Eş Zamanlı Sınav
17 BYL5032  Bitki Sistematiğinde Prepasrayon Teknikleri ve Uygulamaları Ödev
  BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Biyoloji Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 BYL6011  Çevre Mikrobiyolojisi Eş Zamanlı Sınav
2 BYL6037  Prokaryotik gen ekspresyonu Ödev
3 BYL6045  Ekstremofilik Bakteriler Ödev
4 BYL6053  DNA Barkodlama Eş Zamanlı Sınav
5 BYL6035  Bakteri Plazmit Genetiği Eş Zamanlı Sınav
  BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 BME5020 Labview ile Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları  Ödev
2 BME5120 Medikal Uygulamalarda Lazer Teknikleri Ödev
3 BME5060 Biyomedikal Mühendisliğinde Güncel Konular Ödev
4 BME5150 Görüntüleme Bilişimi Ödev
6 BME5100 Biyomekanik Problemlerde ANSYS Uygulamaları Eş zamanlı sınav
7 BME5040 Gelişmiş Sensör Ağlar Ve Medikal Durum Takibi Ödev
8 BME5050 Biyomedikal Siber Sistemlerin Güvenliği Ödev
  EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 EYTPE5401  Eğitim Yönetiminde İnovasyon  Ödev/Proje
2 EYTPE5402 Eğitim Yönetiminde Hesap Verebilirlik Ödev/Proje
3 EYTPE5080 Eğitim Politikası Ödev/Proje
4 EYTPE5120 Okul Kültürü ve Değişimi Ödev/Proje
5 EYTPE5100 Eğitim İstatistiği Ödev/Proje
6 EYTPE5090 Örgüt ve Yönetim Kuramları Ödev/Proje
7 EYTPE5180 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Eş zamanlı Sınav
  EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 EYTS5070 Eğitim Politikası Ödev/Proje
2 EYTS5030 Eğitim Denetimi Ödev/Proje
3 EYTS5150 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Eş zamanlı Sınav
4 EYTS5100 Örgütsel Davranış Ödev/Proje
  EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 RPD5020 Dürtü Kontrol Bozuklukları Eş zamanlı sunum
2 RPD 5030 Psikolojik Danışma Kuramları Ödev
3 RPD5060 İleri Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları Ödev
4 RPD 5090 Aile Danışmanlığı Eş zamanlı sınav
5 RPD5110 Davranış Bilimlerinde İstatistik 1 Eş zamanlı sınav
6 RPD5140 Bilişsel Davranışçı Araştırma
  ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 EEM5006 Nanoelektronik Ödev
2 EEM5007 Labview Programlama Ödev
3 EEM5008 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri Eş zamanlı sınav
4 EEM5009 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Güncel Konular Ödev
5 EEM5010 Güç Sistemlerinde Harmonikler Araştırma
6 EEM5011 Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Benzetimi Ödev
7 EEM5015 Elektrik Makinelerinin Tasarımı II Ödev
8 EEM5016 Bilgisayar Destekli Elektrik Makinaları EM Analizi II Ödev
9 EEM5019 Nanobilim ve Nanoteknoloji Ödev
10 EEM5022 Uzaktan Konumlandırma Ödev
11 EEM5024 Katı Hal Lazer Mühendisliği Ödev
12 EEM5026 Lazer ve Uygulamaları Ödev
  ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 ESM5005 Güneş Pili Teorisi Sözlü
2 ESM5023 İnovasyon, Patent ve Faydalı Model Ödev
3 ESM5029 Enerjide Nanomalzemeler ve Uygulamaları Ödev
4 ESM5014 Malzeme Üretimi ve Teknikleri Ödev
5 ESM5054 Katıların Manyetik Özellikleri Ödev
6 ESM5057 Enerji Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon Ödev
7 ESM5032 Hidrojen Teknolojileri Ödev
8 ESM5013 Enerji Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi Ödev
9 ESM5021 Isı Pompaları ve Uygulamaları Ödev
  FELSEFE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Felsefe Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 FDB5470 Din Eğitimi Bilimi Literatürü Ödev
2 FDB5500 Din Eğitiminde Nitel Araştırma Ödev
3 FDB5490 Din Eğitiminde Nicel Araştırma Ödev
4 FDB5900 Din Eğitiminin Problemleri Ödev
5 FDB5930 Dini Gelişim Psikolojisi  Ödev
6 FDB5940 Dini Danışmanlık ve Rehberlik  Ödev
7 FDB5750 Din Dili Ödev 
8 FDB5190 Din Felsefesinin Temel Meseleleri Ödev 
9 FDB5300 Dinlerarası İlişkiler Ödev
10 FDB5310 Hıristiyanlık Tarihi ve Teolojisi Ödev
11 FDB5290  Dinler Tarihi Metodolojileri Ödev
12 FDB5810 Yeni Dini Akımlar Ödev
13 FDB5610  Çağdaş Felsefe Ödev
14 FDB5440 İbn Sina Mantığına Giriş Ödev
  FELSEFE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Felsefe Din Bilimleri Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 FDB6910 Psikanaliz ve Din Ödev
  FİZİK ANABİLİM DALI
Fizik Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 FZK6113 Çevresel Radyasyon Ödev
2 FZK6114 Spektroskopide Özel Konular Ödev
  İKTİSAT ANABİLİM DALI
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 IKT5210 Uluslararası Parasal İktisat Ödev
2 IKT5160 Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ödev
3 KT5130 Makro İktisat Politikası Eş Zamanlı Sınav
4 IKT5020 Banka ve Finans Piyasalar Eş Zamanlı Sınav
5 IKT5170 Ekonomik Kalkınma Eş Zamanlı Sınav
6 IKT5200 AB-Türkiye İlişkileri Eş Zamanlı Sınav
7 IKT5220 Faktör Piyasası Analizi Eş Zamanlı Sınav
8 IKT5280 Mikro İktisadi Analiz Ödev
9 IKT5330 Finansal Ekonometri Eş Zamanlı Sınav
10 IKT5300 Panel Veri Ekonometrisi Eş Zamanlı Sınav
11 IKT5140 Türkiye Ekonomisi ve Gelişimi Eş Zamanlı Sınav
  İKTİSAT ANABİLİM DALI
İktisat Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 IKT6101 İleri Mikro İktisat Ödev
2 IKT6313 Ekonometrik Analiz Eş Zamanlı Sınav
3 IKT6209 Tarımsal Kalkınma Politikaları Ödev
4 IKT6312 Uygulamalı Uluslararası Ticaret Ödev
5 IKT6211 Güncel Ekonomik Olaylar Eş Zamanlı Sınav
İKTİSAT ANABİLİM DALI
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 IKT5210 Uluslararası Parasal İktisat Ödev
2 IKT5160 Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ödev
3 IKT5130 Makro İktisat Politikası Eş Zamanlı Sınav
4 IKT5020 Banka ve Finans Piyasaları Eş Zamanlı Sınav
5 IKT5170 Ekonomik Kalkınma Eş Zamanlı Sınav
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 INS5130  Özel Betonlar Ödev
2 INS5110 Kompozit Malzemeler Ödev
3 INS5760 Hidrolik Modeller Ödev
4 INS5780 Su Kaynaklı Enerji Üretimi Ödev
5 INS5270 Temas Problemlerinde ANSYS Uygulamaları Eş Zamanlı Sınav
6 INS5135 Kaya ve Zemin Kütle Özellikleri Ödev
8 INS5350 Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Analizi Ödev
9 INS5420 Kıyı Mühendisliğinde Arazi Çalışmaları Ödev
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 INS6660 Kimyasal ve Mineral Katkı Maddeleri Ödev
2 INS6130 İnşaat Mühendisliğinde ANSYS Uygulamaları Eş Zamanlı Sınav
3 INS6310   Zemin Şevlerinin Duraylılık Analizi Ödev
4 INS6300   Zemin Mekaniği Deneyleri Ödev
5 INS6340 Baraj Yerinde Yapılan Geoteknik Çalışmalar Ödev
6 INS6910 Zemin Yapısı, Davranışı ve İyileştirmeleri Ödev
7 INS6190 Yapıların Deneysel Davranışları Ödev
  İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI
İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 İTS5520 Çağdaş Siyer Araştırmaları Ödev
2 İTS5530 Emevi Dönemi Kültür ve Medeniyet Tarihi Sözlü
3 İTS5610 Osmanlı Dönemi Türk Düşünce Tarihi Ödev
4 İTS5760 Türk-İslam Edebiyatı-2 Ödev
5 İTS5040 Büyük Selçuklu Tarihi Eş Zamanlı Sınav
  İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI
İş Sağlığı Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 İSG 5001 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış  Eş Zamanlı Sınav
2 İSG 5002 Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi  Eş Zamanlı Sınav
3 İSG 5003 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hukuk  Eş Zamanlı Sınav
4 İSG 5004 İlk Yardım ve Acil Yardım Hizmetleri  Eş Zamanlı Sınav
5 İSG 5005 Meslek Hastalıkları  Eş Zamanlı Sınav
6 İSG 5006 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği  Eş Zamanlı Sınav
7 İSG 5009 Çevre Kirliliği ve Kontrolü  Eş Zamanlı Sınav
8 İSG 5011 Biyolojik Risk Etmenleri  Eş Zamanlı Sınav
9 İSG 5012 Fiziksel Risk Etmenleri  Eş Zamanlı Sınav
10 İSG 5013 Ergonomi  Eş Zamanlı Sınav
  İŞLETME ANABİLİM DALI
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 ISL5038 Örgüt Teorileri Eş Zamanlı Sınav
2 ISL5008 Uygulamalı Yöneylem Araştırması II Eş Zamanlı Sınav
3 ISL5014 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uygulaması Ödev
4 ISL5039 Bağımsız Denetim Uygulamaları Ödev
5 ISL5046 Stratejik Yönetim Muhasebesi Ödev
6 SL5028 Finansal Yönetimde Vaka Analizleri II Ödev
7 ISL5045 Profesyonel Satışcılık Ödev
8 ISL5030 Stratejik Finansal Kararlar Ödev
9 ISL5082 Örgüt Kültürü Ödev
10 ISL5085 Hizmet Pazarlaması Ödev
11 ISL5043 Pazarlama Stratejileri Ödev
12 ISL5064 Veri Madenciliği Ödev
13 ISL5081 Aile İşletmelerinde Yönetim Ödev
14 ISL5083 Uygulamalı Veri Analizi Eş Zamanlı Sınav
15 ISL5025 Finansal Analiz Ödev
  İŞLETME ANABİLİM DALI
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 ISL5008 Uygulamalı Yöneylem Araştırması II Eş Zamanlı Sınav
2 ISL5046 Stratejik Yönetim Muhasebesi Ödev
3 ISL5028 Finansal Yönetimde Vaka Analizleri II Ödev
4 ISL5030 Stratejik Finansal Kararlar Ödev
5 ISL5085 Hizmet Pazarlaması Ödev
6 ISL5063 Finansal Muhasebede İleri Konular Ödev
  İŞLETME ANABİLİM DALI
İşletme Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 ISL6012 Uluslararası Muhasebe Ödev
2 ISL6042 Risk Yönetimi ve Türev Ürünleri Ödev
3 ISL6006 Stratejik Yönetim Muhasebesi Uygulamaları Ödev
4 ISL6041 Finansal Ekonometri Ödev
5 ISL6031 Finansal Araçlar ve Muhasebeleştirilmesi Ödev
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 JEO5035 Karbonat Kayaçları Ödev
2 JEO5036 Kırıntılı Kayaçlar Ödev
3 JEO5037 Mikrofasiyes ve Ortamsal Yorumlama Ödev
4 JEO5075 Sıvı Kapanımlar Ödev
5 JEO5080 Jeokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi Ödev
6 JEO5074 Plaka Tektoniğine Bağlı Maden Yatakları Ödev
7 JEO5079 Kil Mineralojisi Ödev
8 JEO5078 Tıbbi Jeoloji Ödev
  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 MAK5077 Nanomalzemeler Ödev
2 MAK5076 Nanokarakterizasyon Teknikleri Ödev
3 MAK5113 Aşırı Plastik Deformasyon Yöntemlerinin Temel Prensipleri Ödev
4 MAK5122 Mühendislik Uygulamalarında Makine Öğrenmesi ve Optimizasyon Ödev
5 MAK5022 Isı ve Kütle Transferi Ödev
6 MAK 5019 Taşınımla Isı Geçişi Eş Zamanlı Sınav
7 MAK 5054 Gıdaları Soğutma Teknikleri Eş Zamanlı Sınav
8 MAK5040  Sınır Tabaka Teorisi Eş zamanlı Sınav
9 MAK5029  Aktif Güneş Enerjisi Sistemleri Ödev
10 MAK5032  Enerji Etkin Bina Tasarımı Ödev
11 MAK5097  İleri Bilgisayar Destekli Tasarım Eş zamanlı Sınav
12 MAK5117 Isı Boruları Ödev
13 MAK5096  Mühendislikte İstatistiksel Analiz Eş zamanlı Sınav
  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Makine Mühendisliği Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 MAK6180 Soğutma Çevrimleri Tasarımı ve Analizi Ödev
2 MAK6200 Nemli Hava Termodinamiği Ödev
3 MAK6530 İleri Isıl Kontrol Yöntemleri Ödev
  MATEMATİK ANABİLİM DALI
Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 MAT5600 Yalınkat Fonksiyonlar Teorisi Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
2 MAT5340 İntegral Dönüşümler Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
3 MAT5230 Halkalar Teorisi Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
4 MAT5500 Fuzzy Gerektirmeleri Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
5 MAT5030 İleri Analiz Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
6 MAT5530 Cebirsel Sayılar Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
7 MAT5080 Uygulamalı Matematik Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
8 MAT5320 İleri Fourier Analiz Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
9 MAT5280 Kafes Teorisi Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
10 MAT5260 Laplace Dönüşümleri ve Uygulamaları-I Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
11 MAT5240 Diferansiyel Denklemler Teorisi Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
12 MAT5620 Sayılar Teorisi Uygulamaları Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
13 MAT 5410 Grup Teorisi Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
  MATEMATİK ANABİLİM DALI
Matematik Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 MAT6033 Dual Uzaylar Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
2 MAT6010 Operatör Teorisi Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
3 MAT6037 Varyasyonlar Analizi Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
4 MAT6011 Lineer ve Non-Lineer İntegral Denklemler Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
5 MAT6013 Evrensel Cebir Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
6 MAT6039 İleri Cebirsel Sayılar Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
7 MAT6041 Sezgisel Bulanık Halkalar ve Modüller Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
8 MAT6040 Bulanık Cebirsel Yapılar Eş Zamanlı-Kamera Zorunlu
  MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 İME5090 Okul Matematiğinde Uluslararası Karşılaştırmalar Ödev
2 İME5080 Problem Kurma ve Çözme Üzerine Pedagojik Yaklaşımlar Eş zamanlı sınav
3 İME5540 Matematik Yazılımları ve Uygulamaları Ödev
4 İME5520 Cebir Öğretimindeki Yönelimler Eş zamanlı sınav
5 İME5020 Matematik öğretiminde yenilikçi yaklaşımlar Ödev
6 İME5070 Matematiksel Model ve Modelleme Ödev
7 İME5570 Nitel Veri Analizi Ödev
8 İME5580 Temel İstatistik Ödev
  MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 İFBÖ5500  Nitel Veri Analizi Ödev
2  FBÖ5561  Mühendislik Eğitiminin Fen Bilgisi Eğitimine Entegrasyonu Ödev
3 FBÖ5562  Eğitsel Robotik Destekli Fen Eğitimi Ödev
4 İFBÖ5530  Karşılaştırmalı Fen Öğretim Programları Ödev
5 İFBÖ 5080  Bilimsel Bilginin Doğası ve Öğretimi Ödev
6 İFBÖ5592  Fen Okuryazarlığının Uluslararası Sınavlarla Ölçülmesi Ödev
7 İFBÖ5040 Fen Eğitiminde Proje Tasarımı Eş zamanlı sınav
8 İFBÖ5020  Fen Eğitiminde Kavramsal Anlamayı Ölçme ve Kavram Yanılgıları Ödev
9 İFBÖ5520 Fen Eğitiminde Bilimsel Açıklamalar ve Argümanlar Ödev
10 İFBÖ5580 Fen Eğitiminde Disiplinler Arası Öğrenme Ödev
  PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1  PEM 5470 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yapı Bilgi Modelleme Ödev
2 PEM 5460 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Afet-Acil Durum Yönetimi Ödev
3 PEM5440 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İklim Değişimi Ödev
4 PEM 5040 Botanik Bahçeleri ve Arboretumlar Ödev
5 PEM 5180 Peyzajda Bakım ve Budama Teknikleri Ödev
6 PEM 5060 Geniş Yapraklı Odunsu Peyzaj Bitkileri Eş Zamanlı Sınav
7 PEM5350 Tasarımcılar için Botanik Eş Zamanlı Sınav
8 PEM 5210 Peyzaj ve Restorasyon Ekolojisi Ödev
9 PEM 5220  Proje I  Ödev
  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 KAM5250 Türk İdare Tarihi İncelemeleri Ödev
2 KAM5500 Kamu Yönetiminde Etik Ödev
3 KAM5380 Çağdaş Siyaset Felsefesi Ödev
4 KAM5130 Türk Siyasi Hayatı (1960-1980) Ödev
5 KAM5060 Kentleşme ve Kentsel Politikalar Ödev
6 KAM5200 Türkiye’de Askeri Darbeler Ödev
7 KAM5230 Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar Ödev
8 KAM5020 Kamu Yönetimi Kuramları Ödev
  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 MİY5002 Stratejik Yönetim ve Performans Denetimi Ödev
2 MİY5013 Yerel Yönetimlerin Özerkliği ve İdari Vesayet Ödev
3 MİY5007 Küreselleşme ve Demokrasi Tartışmaları Ödev
4 MİY5015 Yerel Demokrasi ve Katılım Ödev
5 MİY5001 Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm Ödev
6 MİY5028 Siyaset Kuram Ödev
7 MİY5004 Yerel Yönetimler ve Çevre Ödev
  SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI
Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 SUR5126 Tilapia Yetiştiriciliği Ödev
2 SUR5065 Sucul Canlılarda Yaş Tayın Metotları Ödev
3 SUR5025 Türkiye’nin Endemik Balıkları Ödev
4 SUR5022 Türkiye İç Suları   Ödev
5 SUR5184 Balık hastalıklarının teşhisine yönelik örnekleme metotları Ödev
6 SUR5133 Uzatma Ağları Balıkçılığı Eş Zamanlı Sınav
7 SUR5144 Biyolojide İstatistiksel Yorumlar  Ödev
9 SUR5043 İçsular Biyolojisi Eş zamanlı sınav
10 SUR5096 Kıyısal Ekoloji  Eş zamanlı sınav
11 SUR5123 Balık refahı Ödev
12 SUR5262 Balık Hematolojisi Ödev
  TARİH ANABİLİM DALI
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TRH5190 Türk Anayasal Hareketleri (1876-1982) Ödev  
2 TRH5150 Türkiye’de Siyasal Partiler Ödev  
3 TRH5500 Cumhuriyet Dönemi Türk Aydınlanması Ödev  
4 TRH5410 Hellenizm Tarihi Ödev 
5 TRH5110 Eski Çağ Araştırmalarında Yöntem Ödev
6 TRH5400 Eski Batı Tarihinin Kaynakları Ödev
7 TRH5300 Osmanlı Aile Tarihi Eş Zamanlı Sınav
8 TRH5330 XIX. YY Osmanlı Müellifleri Eş Zamanlı Sınav
9 TRH5613 Şehir Tarihi Çalışmalarında Osmanlı Arşivinin Kullanımı Sunum
10 TRH5450 Doğu Avrupa ve Balkan Ülkeleri Tarihi Sunum
11 TRH5470 Türk İnkılabı ve Tarihi Temelleri Ödev 
12 TRH5230 Çağdaşlaşma Dönemi Türk Bilim Tarihi Ödev 
13 TRH5140 Akdeniz Uygarlıkları Ödev 
14 TRH5530 Tarih Felsefesi Ödev 
15 TRH5460 Çağdaş Türkiye’de Siyasi Gelişmeler Ödev 
16 TRH5560 Türk Siyasi Hayatında Askeri Müdahaleler Ödev 
17 TRH5160 Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik Tarihi Ödev 
18 TRH5250 Osmanlı Arşiv Metinleri Ödev 
19 TRH5170 Cumhuriyet’in Sosyo-Kültürel Tarihi Eş Zamanlı Sınav
20 TRH5610 Türk Basın Tarihi Eş Zamanlı Sınav
21 TRH5200 Rusya ve Sovyetler Birliği Tarihi Ödev 
22 TRH5520 Osmanlı Tarihinde Örgütlü Muhalefet Ödev 
23 TRH5220 Milli Mücadele Tarihi (Mondrostan TBMM’ye) Ödev 
24 TRH5210 Osmanlı Dağılma Sürecinde ve Cumhuriyet Döneminde Milliyetçilik Ödev 
  TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TAB5034 Tarımsal Denemelerin İstatistiksel Değerlendirilmesi Eş Zamanlı Sınav
2 TAB5028 Organik Tarımdaki Gelişmeler Eş Zamanlı Sınav
3 TAB5039 Hücre ve Doku Kültürü Eş Zamanlı Sınav
4 TAB5033 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik Eş Zamanlı Sınav
  TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI
Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 SO5090 Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları Tasarımı Eş Zamanlı Sınav
2 SO5110 Okuma ve Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Ödev
3 SO5140 Sosyo-Kültürel Etkinlikler ve Spor Organizasyonu Ödev
4 SO5181 İlköğretimde Değerler Eğitimi Ödev
5 SO5230 Fen Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Ödev
6 SO5240 Fen Eğitiminde Bilimsel Okuma ve Yazma Uygulamaları Ödev
7 SO5520 Nicel Veri Analizi Ödev
8 SO5530 Nitel Veri Analizi Ödev
9 SO5570 Matematik Yazılımları ve Uygulamaları Ödev
10 SO5630 İlköğretimde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Ödev
11 SO5730 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Ödev
12 SO5860 Eğitimde Yaratıcı Drama Ödev
13 SO5890 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersinde Etkinlik Temelli Değer Eğitimi Ödev
14 SO5910 Çocuk Resimleri Analizi Ödev
15 SO5951 Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Metasentez Uygulamaları Ödev
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TİB5950 Ahkam Tefsiri  Ödev
2 TİB5550 Mukayeseli Eşya Hukuku  Ödev
3 TİB5140 Hadis İlimleri Ödev
4 TİB5610 Gazzali Düşüncesi Ödev
5 TİB5350 Arapça’nın Türkçe Metinleri Anlamadaki Yeri  Eş Zamanlı Sınav
6 TİB5530 Temel Fıkıh Metinleri-II Eş Zamanlı Sınav
7 TİB5810 Tarihte ve Günümüzde İmamiyye Şiası  Ödev
8 TİB5540 İslam Hukuk Tarihi ve Literatürü-II Ödev
9 TİB5410 Tefsir Tarihi Kaynakları Ödev
10 TİB5990 Kur’an Dili Ödev
11 TİB5770 Tasavvuf Metinleri Ödev
12 TİB5750 Osmanlı Dönemi Tasavvuf Hareketleri Ödev
13 TİB5420 Kur’an Tercümeleri Ödev
14 TİB5440 Modern Dönem Tefsir Çalışmaları Ödev
15 TİB5670 Mevzu Hadisler Ödev
16 TİB5370 Arapça İ’rab Teknikleri  Ödev
17 TİB5940 Vahiy Döneminde Tefsir Eş Zamanlı Sınav
18 TİB5480 Kur’an’ı Yorumlama İlkeleri Eş Zamanlı Sınav
19 TİB5026 Arap Grameri-II  Eş Zamanlı Sınav
20 TİB5110 Maturidilik  Ödev
21 TİB5730 Tasavvuf Felsefesi Ödev
22 TİB5039 Farsça Tasavvuf Metinleri Ödev
23 TİB5520 Fıkıh Usulü-II Ödev
24 TİB5820 Tarihte ve Günümüzde Alevilik Ödev
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TİB6930 Tefsir Tarihi Ödev
2 TİB6160 Kur’an Yorumu ve Kelam Ödev
3 TİB6830 Tercüme Tenkidi Eş Zamanlı Sınav
4 TİB6850 Arapçada Ezdat Eş Zamanlı Sınav
5 TİB6760 Türkiye’de Dini Akımlar Tarihi Ödev
6 TİB6440 Kur’an Semantiği Ödev
7 TİB6650 Kur’an’ın İcâzı Ödev
8 TİB6620 Çağdaş Kelam Okulları Ödev
9 TİB6750 Mezheplerde Mehdi Düşüncesi Ödev
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TİB5020 Fıkıh Usulü-I Ödev
2 TİB5420 Kur’an Tercümeleri Ödev
3 TİB5770 Tasavvuf Metinleri Ödev
4 TİB5450 Tefsirde İsrailiyat Sorunu Ödev
  TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TBK5012 Metabolizma ve İntegrasyon Eş Zamanlı Sınav
2 TBK5090 Doku Biyokimyası Ödev
3 TBK5120 Biyoistatistik Eş Zamanlı Sınav
4 TBK5014 Biyokimyada İleri Araştırma Teknikleri Eş Zamanlı Sınav
5 TBK5017 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Eş Zamanlı Sınav
  TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi
1 TBG5011 Tıbbi Biyoloji ve Genetik-II  Eş Zamanlı Sınav
3 TBG5023 Hücre Sinyal İletimi  Eş Zamanlı Sınav
4 TBG5018 Hücre ve Doku Kültürü Metotları  Eş Zamanlı Sınav
  TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 MİK5011 Klinik Bakteriyoloji Ödev
2 MİK5021 Mikrobiyolojik Yöntemler II Ödev
  TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 MİK6022 Hastane Enfeksiyonları Ödev
2 MİK6025 Moleküler Tanı Yöntemleri Ödev
3 MİK6023 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Eş Zamanlı Sınav
4 MİK6026 İmmünolojide Özel Konular Eş Zamanlı Sınav
  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TIS5050 Turizm Ekonomisi Eş Zamanlı Sınav
2 TIS5051 Turizmde Tüketici Davranışları Eş Zamanlı Sınav
3 TIS5060 Turizmde Pazarlama Teorileri Ödev
4 TIS5049 Örgütsel Davranış Ödev
5 TIS5014 Elektronik Turizm Ödev
6 TIS5006 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Ödev
  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TZR5013 Mitoloji (S) Ödev
2 TZR5011 Dinler Tarihi (S) Ödev
3 TZR5027 Sürdürülebilir Turizm (S) Ödev
4 TZR5034 Özel İlgi Turizmi (S) Eş Zamanlı Sınav
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TDE5170 Mesneviler Ödev
2 TDE5130 Şiir Sanatı Ödev
3 TDE5060 Eski Türk Edebiyatında Akımlar Ödev
4 TDE5739 Eski Uygurca  Ödev
5 TDE5190 Karşılaştırmalı Edebiyat  Ödev
6 TDE5742 Çağatay Türkçesi Ödev
7 TDE5690 Batı Edebiyatı ve Akımlar Ödev
8 TDE5570 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Ödev
9 TDE5590 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler Ödev
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TDE5170 Mesnevi^ler Ödev
2 TDE5130 Şiir Sanatı Ödev
3 TDE5140 Tasavvufi^ Türk Edebiyatı Ödev
4 TDE5660 Osmanlı Şiir Teorisi Ödev
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TDE6600 Metin I·nceleme ve Metin Neşri Ödev
2 TDE6700 Klasik Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Ödev
3 TDE6200 Klasik Edebiyatın Coğrafyası Ödev
4 TDE6180 Belagat Açısından Şiir I·ncelemeleri Ödev
  TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 ISB5001 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mekansal Düşünme Becerileri Ödev
2 ISB5015 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Yanılgıları Ödev
3 İSB5009 Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Ödev
4 ISB5012 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Düşünme Becerileri ve Zaman Algısı Ödev
5 ISB5016 Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma Yöntemleri Ödev
  TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 ISB5001 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mekansal Düşünme  Becerileri Ödev
2 ISB5015 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Yanılgıları Ödev
3 ISB5009 Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Ödev
4 ISB5012 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Düşünme Becerileri ve Zaman Algısı Ödev
5 ISB5016 Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma Yöntemleri Ödev
  TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1 TET5018 Çağdaş Okuma Yöntem ve Teknikleri Ödev
2 TET5024 Yaratıcı Yazma Uygulamaları Ödev
3 TET5013 Türkçe Öğretiminde Kavram Yanılgıları Ödev
4 TET5014 Türkçe Öğretiminde İşlevsel Dil Bilgisi Ödev
5 TET5041 Akademik Yazma Becerileri Ödev
6 TET5038 Türkçe ve Medeniyet Okumaları Ödev
7 TET5029 Süreç Temelli Uygulamalı Yazma Eğitimi Ödev
8 TET5026 Dil Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Ödev
  ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Yöntemi (Yarıyıl Sonu ve Bütünleme)
1  ULYS5011  Bölge Çalışmaları Sunum
2  ULSY5014  Dış Politika Analizi Ödev
3  ULYS5020  İnsani Diplomasi Eş Zamanlı Sınav
4  ULSY5037 Türkiye Dış Politikası Eş Zamanlı Sınav
5  ULSY5042 Uluslararası İlişkiler Teorisi Ödev