2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde online olarak başlayacaktır.

18 Şubat 2023 Cumartesi

 
Üniversitemiz Senatosu’nun 18/02/2023 tarih ve 186 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda tüm lisansüstü programlarda 2022-2023 Bahar Dönemi dersler çevrimiçi online olarak 20/02/2023 tarihinde başlayacaktır.

Dersler Ders programlarında ilan edilen gün ve saatte çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Derslere çevrimiçi (online) katılım için takip edilmesi gereken adımlara http://uzem.erdogan.edu.tr/tr/page/google-classroom-ogrenci/2929 bağlantısından erişilebilir.

Tez savunma, doktora yeterlik, doktora tez önerisi savunması, Tez izleme komitesi sınavları yüzyüze yapılacaktır.

Eğitim öğretim sürecinin aksamadan yürütülebilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için öğrencilerimizin düzenli olarak kurumsal e-posta adreslerini kontrol etmeleri gerekmektedir.