100/2000 YÖK Doktora Bursu 2021-2022 Güz Dönemi Öğrenci Alımı

18 Eylül 2021 Cumartesi

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU
 
Çalışılacak Uzmanlık Alanları, Konuları ve Kontenjanları
Anabilim Dalı Program Başvurulmak İstenen Alt Alan Kontenjan
(Ulusal - Alan İçi)
Özel Şartlar
İşletme İşletme Doktora Ticaret ve Finans Sektörlerinde Dijital Dönüşüm 3 * İlgili programın 2021-2022 güz dönemi öğrenci alımlarındaki şartları taşıyor olmak.
 
* Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslardaki yer alan koşulları sağlıyor olmak. Usul ve esaslar için tıklayınız.
 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Uzaktan Eğitim Uygulamaları (Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri, Sanal Laboratuvar Uygulamaları, Eğitim ve Öğretimde Dijital Oyun Teknolojileri Dahil) 3
 
 
 
BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
 
Başvuru Tarihleri, Yeri ve Saati 01-04 Ekim 2021 
15:30
http://ogrenci.erdogan.edu.tr/adaylogin
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 01-04 Ekim 2021 (Saat 16:00)
Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı 04 Ekim 2021 (Saat 18:00)
Bilim Sınavı Tarihi
-Doktora
   - Yazılı: 11:00
   - Sözlü: 14:00
06 Ekim 2021
Bilim Sınavı Sonuçları 06 Ekim 2021 (Saat 18:00)
Bilim Sınavı Sonuçlarına İtiraz 07 Ekim 2021 (10:00-16:00)
Kayıt Hakkı Kazananlar 08 Ekim 2021
Kesin Kayıt Tarihleri 09 -11 Ekim 2021 (Saat 16:00)
Boş Kontenjanların İlanı 11 Ekim 2021 (Saat 18:00)
Yedek Listeden Kazananların Ön Kayıt Tarihleri 12 Ekim 2021
Yedek Listeden Kesin Kayıtları Yapılanların İlanı 13 Ekim 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU KOŞULLARI
 
 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 3. Yüksek lisans derecesine sahip olmak, halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.
 5. Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.
 6. Başvurular online yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
 7. Adaylar başvuru sırasında beyan ettikleri bilgilerden sorumludur. Bilgiler aday tarafından öğrenci bilgi sistemine girilip kaydedildikten sonra değiştirilemez ve değiştirilmesi talep edilemez.
 8. Online başvuru sürecinde “Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu”na yüklenecek olan fotoğrafın son 6 ay içerisinde çekilmiş ve vesikalık olması gerekmektedir.  
 9. Kesin kayıtlar internet ortamında yapılacak olup, gerekli olan belgeler sisteme yüklendikten sonra belgelerin asıl veya onaylı suretlerinin 01 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 10. Adaylar, başvuru sonuçlarını ilan edilen tarihte http://ogrenci.erdogan.edu.tr/adaylogin adresinden başvuru öncesi almış oldukları kullanıcı adı ve şifresi ile öğrenebileceklerdir.
 11. ALES ve Yabancı Dil Sınavlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.
 12. Programlara başvuracak olan adayların,
 • ALES puanları en az 60 olmalı,
 • Lisans mezuniyet notu 4 lük sistemde en az 2 ve yüksek lisans mezuniyet notu en az 2,5 olmalı,
 • İlgili programların alan içi olarak ilan edilen yüksek lisans programların birinden mezun olmaları gerekir.
 1. İşletme Doktora Programlarında GBP 70 altında olanlar başarısız sayılır.
 2. Mezuniyet not ortalaması 100’lük sistemden farklı ise mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu kurumundan alacağı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir onaylı belge esas alınır. Aksi takdirde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.
 3. Programa başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça ve Arapça dillerinden birinden YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından geçerliliği kabul edilen sınavların birinden en az 55 puan almaları gerekmektedir.
 4. Bilim sınavına girmek zorunludur. Bilim sınavları yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır. Bu sınavın mazeret sınavı yoktur.
 5. Bilim sınavına girmeyen adayların “Giriş Başarı Puanı (GBP)” hesaplanmaz, adaylar kayıt hakkı kazanamaz.
 6. Başvuru sonuçları, adayların GBP’leri büyükten küçüğe doğru sıralanarak asıl ve yedek olarak belirlenecektir. Asıl kayıt süresi bittikten sonra programların boş kalan kontenjanları ilan edilecektir. Yedek olarak kayıt hakkı kazanan tüm adaylar ön kaydını öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapabileceklerdir. Ancak GBP’si en yüksek olan adaylardan başlanarak yedek kontenjan sayısı kadar kesin kayıt yapılacaktır. Diğer adayların ön kayıtları iptal edilecektir.
 7. GBP= ALES %50 + Lisans MezuniyetNotunun %15 + yazılı %8+Sözlü%7+ Yabancı Dil Puanı %10+Yüksek Lisans Mezuniyet Notu %10
 8. GBP eşit olması durumunda; doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana, yine eşit olması durumunda mezuniyet tarihi yeni olana öncelik verilecektir.
 9. Başvurular sonucunda ve her alt alana 3 (üç) adaydan az başvuru olması durumunda ilgili alana öğrenci alımı yapılmayacak olup, başvurular iptal edilecektir.
 10. Kesin kayıtlar sonucunda her alt alana 3 (üç) kişiden az kayıt yapılması durumunda ilgili öğrenciler burs hakkı kazanamaz ve programla ilişiği kesilir.
 
ALAN İÇİ PROGRAM İSİMLERİ
İşletme(DR)
MUHASEBE VE DENETİM
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
TİCARET HUKUKU
SAYISAL YÖNTEMLER
MUHASEBE VE FİNANSMAN
KOOPERATİFÇİLİK
İŞLETME
 
Fen Bilgisi Eğitimi (DR)
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 1. Lisans diploması yâda e-devletten alınan lisans mezuniyet belgesi (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma yâda mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz etmek zorundadır)
 2. Yüksek lisans diploması ya da e-devletten alınan yüksek lisans mezuniyet belgesi
 3. Lisans ve yüksek lisans transkripti (onaylı sureti*)
 4. Doktora öğrencileri için “Aşama Durumunu Gösterir Belge” (İlgili enstitüden alınacak)
 5. ALES sonuç belgesi
 6. YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen Sınav Sonuç Belgesi
 7. Yurtdışında lisans yâda yüksek lisansını tamamlamış olan Türk vatandaşı öğrenciler için denklik belgesi
 8. Başvuru şartlarının 5 ve 6. maddesine istinaden çalışma durumunu gösteren SGK’dan yada e-devletten alınmış resmi belge
 9. 1 adet 4,5x6 cm’lik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 10. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi veya terhis belgesi
 11. Adli sicil kaydı (son 1 ay içerisinde alınmış olmalı, e-devletten alınabilir)
 12. Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 13. İkametgâh Belgesi
*Onaylı istenen belgeler, aslı getirilmek şartıyla enstitümüzde onaylanabilir.
 
 
BİLGİ İÇİN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Adres: Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mahallesi, 53100 RİZE
İrtibat Telefonu: Santral: 0464 223 61 26 (Dâhili:4525-4523) - Direkt Tel/Fax: 0464 217 29 19
İnternet (web) sayfası: http://lisansustu.erdogan.edu.tr