Tez Yazım Usul ve Esasları

Fen Bilimleri Alanı Tez Yazım Usul ve Esasları (Şablon için tıklayınız)

Sağlık Bilimleri Alanı Tez Yazım Usul ve Esasları

Sosyal Bilimleri Alanı Tez Yazım Usul ve Esasları

(Zotero programı Chicago 17 şablonu için tıklayınız!)


Enstitümüzün 12.03.2021 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulunda enstitümüze bağlı lisansüstü programların bilim alanları aşağıda verildiği şekilde belirlenmiştir. Öğrencilerimiz, ilgili bilim alanlarına ait tez yazım usul ve esaslarını kullanacaklardır.

FEN BİLİMLERİ ALANI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
 1. Biyoloji Ana Bilim Dalı                  
  1. Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Biyoloji Doktora Programı
 2. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
  1. Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 3. Enerji Sitemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Enerji Sitemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 4. İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
 5. Kimya Ana Bilim Dalı
  1. Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Kimya Doktora Programı
 6. Fizik Ana Bilim Dalı
  1. Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Fizik Doktora Programı
 7. Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Makine Mühendisliği Doktora Programı
 8. Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
  1. İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  3. Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
 9. Matematik Ana Bilim Dalı
  1. Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Matematik Doktora Programı
 10. Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
  1. Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 11. İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı
  1. İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Programı
 12. Peyzaj Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Peyzaj Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 13.  Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  1. Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 14.  Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
  1. Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 15. Su Ürünleri Ana Bilim Dalı
  1. Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Su Ürünleri Doktora Programı
 16.  İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
 1.  Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
  1. Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Tıbbi Biyokimya Doktora Programı
 2.  Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı
 3.  Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 4. Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
  1. Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
 5.  Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
  1. Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı

SOSYAL BİLİMLER ALANI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
 1. Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı
  1. Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı
 2. İktisat Ana Bilim Dalı
  1. İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  2. İktisat Doktora Programı
  3. İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 3. İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
  1. İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. İslam Tarihi ve Sanatları Doktora Programı
 4. İşletme Ana Bilim Dalı
  1. İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. İşletme  Doktora Programı
  3. İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 5. Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
  1. Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Eğitim Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı
  3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
 6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
  1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  3. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı
 7. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
  1. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 8. Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
  1. Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 9. Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
  1. Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
  3. Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 10.  Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
  1. Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Turizm Rehberliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 11.  Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
  1. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
  3. Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 12.  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
  1. Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 13.  Tarih Ana Bilim Dalı
  1. Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı