Tez Savunma Duyuruları

 
Öğr. No- Adı-Soyadı Savunma Tarihi ve Saati Tez Konusu Danışman Program
132702060- Fatma YILDIZ 22 Kasım 2021 - saat 14.00 Hadis İlminde Meçhul Raviler ve Rivayetleri Prof. Dr. Yavuz KÖKTAŞ Temel İslam Bilimleri Doktora
172726003- Kezban AYRAN CİHAN 25 Kasım 2021 - saat 11.00 Serbest Ticaret Anlaşmalarının Dış Ticarette Esneklikler Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği Prof. Dr. Ali Rıza SANDALCILAR İktisat Doktora
162708001- Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE 6 Aralık 2021 - saat 10.00 Türk Sofra Kültürü Ve Rize Örneği Üzerine Bir İnceleme Prof. Dr. İhsan SAFİ Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
182720038- Ayşe Betül KANSIZ 26 Kasım.2021 - saat 13.00 Tıp ve Eczacılık Ürünleri Ticaretinin Türkiye’nin Cari İşlemler Dengesine Etkisi Prof. Dr. Ali Rıza SANDALCILAR İktisat Tezli YL
182603013- Haktan Murat GÜVEN 8 Aralık 2021 - saat 10.30 Hassas Dökümle Üretilen Uçak Fren Disklerinin Isıl Optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Birol ŞAHİN Makine Mühendisliği Tezli YL