Genel Bilgiler

Üniversitemizde lisansüstü eğitimi daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekteydi. Bu üç enstitü 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ancak, üniversitemizde lisansüstü eğitimi veren Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5 Şubat 2021 tarih ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılarak yine aynı karar ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 5 Şubat 2021 tarihi itibarıyla lisansüstü eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere faaliyete başlamıştır.

Enstitünün organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. Enstitüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitü Kurulunca seçilen üç öğretim üyesi olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Enstitü Müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise Enstitü Müdür Yardımcıları ile Ana Bilim Dalları başkanlarından oluşmakta ve üst akademik organ olarak Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektedir.

Enstitümüzde 35 Ana Bilim Dalı mevcut olup, bu Ana Bilim Dalları altında 34 Tezli Yüksek Lisans, 9 Tezsiz Yüksek Lisans ve 19 Doktora olmak üzere toplamda 62 program bulunmaktadır.

Enstitümüzde mevcut olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarından birine kayıt yaptıran öğrencilere istekleri doğrultusunda ve seviyelerine göre iki yarıyıl süreyle İngilizce hazırlık kursu verilmektedir.