İç Kontrol İle İlgili Dokümanlar

GENEL
Misyon
Vizyon
Organizasyon Şeması
Etik İlkeler
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
İç Kontrol Komisyon
 
GÖREV TANIMLARI
Müdür
Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşleri)
Müdür Yardımcısı (İdari İşler)
Enstitü Sekreteri
Araştırma Görevlisi (Ayşegül TOPRAK)
Araştırma Görevlisi (Sümeyra NALBANT)
Tahakkuk (Kerim UZUN)
Tahakkuk (Hüseyin SANDIKÇIOĞLU)
Öğrenci İşleri (Atılla YILDIZ)
Öğrenci İşleri (Binnur DOĞMUŞ)
Öğrenci İşleri (Ömer DOĞAN)
Yazı İşleri (Ergin SERBEST)
Yazı İşleri (Yakup HACIOĞLU)
Sürekli İşçi (Gözde TANSU ÖZBEY)
Sürekli İşçi (Nihan TAŞAN)
İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
   Öğrenci İş Akış Süreci
       Danışman Atama Süreci
       Danışman Değişikliği Süreci
       Ders Programı Süreci
       Doktora Yeterlik Başvuru Jüri Öneri Süreci
       Doktora  Yeterlik Sınav Jürisi Süreci
       Doktora Yeterlik Ders Aldırma Süreci
       Harç İade Süreci
       İzinli Sayılma Süreci
       Kayıt Sildirme Süreci
       Kayıt Yenileme-Derse Yazılım(Eski Öğrenciler İçin) Süreci
       Kayıt Yenileme-Derse Yazılım(Yeni Öğrenciler İçin) Süreci
       Mazeretli Derse Yazılım Süreci
       Mazeret Sınavı Başvuru Süreci
       Not Düzeltme Süreci
       Program Kontenjanları Teklif Süreci
       Seminer Konusu Önerisi Süreci
       Sevk Tehiri veya Sevk Tehiri İptal Süreci
       Sınav Programı Süreci
       Tez Konusu Öneri Süreci
       Tez Konusu-Başlığı Değişiklik Süreci
       Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme-Dönem Projesi Öneri Formu
       Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme/Dönem Projesi Değerlendirme Süreci
       Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Süreci
       Yatay Geçiş Süreci
       Yeni Ders Öneri Süreci
 
TAHAKKUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

        Banka Talimatı Gönderme İş Akış Süreci
        Ders Telafi Süreci
        Dönem Başı Ek Ders Dosya Hazırlama Kontrol İş Akış Süreci
        SGK Pirim Ödemeleri İş Akış Süreci
        Taşınır Çıkış (Devir) İş Akış Süreci
        Taşınır Giriş İş Akış Süreci
        Yolluk (Geçici Görev) İş Akış Süreci

 
EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
        Gelen Evrak İş Akış Süreci
        Giden Evrak İş Akış Süreci