Anabilim Dalları ve Lisansüstü Programlar

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (lubby@erdogan.edu.tr - 0464 612 73 17 – 2902)
  Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (lubes@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1595)
  Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
  Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı (sbebote@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Biyoloji Anabilim Dalı (lubyl@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3862)
  Biyoloji Doktora Programı
  Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı ( biyomedikal.lisansustu@erdogan.edu.tr -  0 464 223 61 26 – 3010)
  Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (sbeeytp@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  Eğitim Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı- ( eem.lisansustu@erdogan.edu.tr 0464 223 75 18 – 1170)
   
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı (luesm@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1171)
  Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (sbefdb@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4510)
  Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı
  Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Fizik Anabilim Dalı (lufzk@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3862)
  Fizik Doktora Programı
  Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (luthe@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı
   
İktisat Anabilim Dalı (sbeikt@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 5124)
  İktisat Doktora Programı
  İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
  İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
   
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (luitek@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4338)
  İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Programı
   
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (luins@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1171)
  İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
  İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı (sbeits@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 - 4510)
  İslam Tarihi ve Sanatları Doktora Programı
  İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
   
İşletme Anabilim Dalı (sbeisl@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 5124)
  İşletme Doktora Programı
  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
  İşletme TezsizYüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
   
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (isg@erdogan.edu.tr - 0464 217 29 19 – 4535)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
   
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı (lujeo@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1170)
  Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Kimya Anabilim Dalı (lukmy@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3867)
  Kimya Doktora Programı
  Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (lumak@erdogan.edu.tr - 0464 223 75 18 – 1170)
  Makine Mühendisliği Doktora Programı
  Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Matematik Anabilim Dalı (lumat@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1906)
  Matematik Doktora Programı
  Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı (lumfb@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
  Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (lupem@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4388)
  Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
   
   
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (sbesbky@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 5067)
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  Mahalli İdareler ve Yerinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
   
Su Ürünleri Anabilim Dalı (lusur@erdogan.edu.tr - 0464 223 33 85 - 1416-1412)
  Su Ürünleri Doktora Programı
  Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Tarih Anabilim Dalı (sbetrh@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1538)
  Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (lutab@erdogan.edu.tr - 0464 612 73 17 – 2902)
  Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Temel Eğitim Anabilim Dalı (sbete@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (sbetib@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 4510)
  Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
  Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
   
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı (lutbk@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Tıbbi Biyokimya Doktora Programı
  Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı (lutbg@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (lumik@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 3010)
  Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı
  Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
   
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (sbetrz@erdogan.edu.tr - 0464 715 16 17 – 2509)
  Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
   
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (sbetsb@erdogan.edu.tr - 0464 532 84 54 – 2315)
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
   
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (sbetde@erdogan.edu.tr - 0464 223 61 26 – 1538)
  Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
  Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
  Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı